MANIFEST

MY, ARCHITEKTONICZKI OGŁASZAMY, ZE NIE WIEMY!  ONI WIEDZIELI. 

WIEDZIELI JAK POWINNO WYGLĄDAĆ MIESZKANIE, WIEDZIELI JAK POWINNA WYGLĄDAĆ ULICA,

WIEDZIELI JAK POWINNO WYGLĄDAĆ MIASTO, JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ ŚWIAT…. ICH ŚWIAT

WYZNACZYLI PARADYGMATY, KTÓRYMI ŚWIADOMIE LUB NIE PODĄŻAMY DO DZISIAJ.

BEZPODMIOTOWOŚĆ. BEZEMOCJONALNOŚĆ. BEZREFLEKSYJNOŚĆ.

BY WSPÓŁISTNIEĆ MUSISZ SIĘ DOPASOWAĆ. BO JESTEŚ KOBIETĄ! I ROBISZ TO AUTOMATYCZNIE. OD URODZENIA!

MY, ARCHITEKTONICZKI OGŁASZAMY KONIEC ARCHITEKTURY JAKO NARZĘDZIA WIELKICH NARRACJI

MY, ARCHITEKTONICZKI WYCHODZIMY POZA DUALIZM MĘSKO-ŻEŃSKI

MY, ARCHITEKTONICZKI WIDZIMY OSOBY, KTÓRE NIE WPISUJĄ SIĘ W MĘSKI ŚWIAT I SPOŁECZNE STEREOTYPY.

MY, ARCHITEKTONICZKI NIE WIEMY, DLATEGO OTWIERAMY DYSKUSJĘ, POBUDZAMY, PYTAMY.

PYTAMY WAS, CO CZUJECIE BĘDĄC NA ULICY. PYTAMY WAS JAK SIĘ PORUSZACIE PO ULICACH. PYTAMY WAS O WASZE WYBORY PRZESTRZENNE.

MIASTO NIE TYLKO MOŻE BYĆ DLA KOBIETY. MIASTO MUSI BYĆ DLA KOBIETY!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top