CIĄG RÓWNOPRZESTRZENNY

Ciąg Równoprzestrzenny jest graficzną interpretacją emocji, które odczuwamy w danej przestrzeni. Ciąg pomaga badać i wyrażać emocje w czasie przemierzania ulicy, a tym samym wskazuje na miejsca, które należy zmienić. Ciąg jest wykresem, który obrazuje trzy emocje w dzień i w nocy: estetykę, bezpieczeństwo i wykluczenie. 10 oznacza przestrzeń bezpieczną, niewykluczającą i estetyczną, natomiast 0 wręcz przeciwnie.

Idea ciągu to redefinicja  ciągu czasoprzestrzennego Kazimierza Wejcherta. Analiza jego określona była jako krzywa wrażeń i doznań emocjonalnych jakie powoduje układ architektoniczno-urbanistyczny. 

Nasz ciąg to empatia, gdyż chcemy wywołać dyskusję nad problemem bezpieczeństwa i wykluczenia przestrzennego.

Współczesne projektowanie polegające na powielaniu standardów, które straciły już na aktualności jest nieświadomym pozbawianiem człowieka jego podstawowych praw- czyli dostępu do przestrzeni publicznej. Ciąg równoprzestrzenny jasno wskazuje które przestrzenie należy poprawić i w jakim zakresie.  

Scroll to Top