ARCHITEKTONICZKI UKUŁY WYRAŻENIE PRZESTRZEŃ RÓWNOPRAWNA, KTÓREGO DO TEJ PORY NIE BYŁO W SŁOWNIKU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

PRZESTRZENIE BYŁY DOTĄD PROJEKTOWANE  przez mężczyzn i dla mężczyzn

kiedy mężczyźni dostali świat i organizowali go według własnych potrzeb, kobieta dostała

 

kuchnię

IMAGE: KUCHNIA NA MIARĘ  / LARA AGOSTI /

IMAGE: BILL HEDRICH. CCA  COLLECTION  / GIFT OF FEDERICO BUCCI /

Jedyną przestrzenią dostosowaą do proporcji kobiety jest … kuchnia  /zaprojektowana właśnie przez kobietę /


Pomysł sprawnie działającego domu zrodził się dzięki wysiłkowi kobiet, które chciały zracjonalizować i zorganizować pracę w domu.


Pierwsze badania nad ergonomicznością kuchni prowadzone były przez Christine Frederick i polegały na przywiązaniu nitki do nogi gospodyni domowej. Wnioski z badań wydane zostały w książce, która z Ameryki trafiła do Europy. 

Książka wpadła w ręce kolejnej badaczce Margarete Schutte – Lihotzky, która to z kolei odwiedzała gospodynie domowe ze stoperem, mierząc im czas poruszania się po kuchni. W efekcie badań powstała kuchnia FRANKFURCKA, prekursorka dzisiejszej kuchni.

jak inni wpisują się w tę "uniwersalnie" zaprojektowaną przestrzeń?

ze swoją płcią

statusem społecznym

sytuacją ekonomiczną

sposobem życia

sposobem poruszania się po mieście

ZE SWOIMI OBOWIĄZKAMI INNYMI NIŻ PŁATNA PRACA?

praca płatna

30%

50%

praca opiekuńcza

20%

7%

wypoczynek

24%

21%

zakupy

15%

13%

inne

11%

9%

Brak danych statystycznych dotyczących podziału na płeć w planowaniu przestrzennym pokazuje, że nierówność jest tak głęboko zakorzeniona, że nawet nie jest kwestionowana. Nieuwzględnienie w projektowaniu przestrzeni pogłębia kryzys społeczny i ekonomiczny.

Efektem projektowania świata na wzór męski są istniejące paradygmaty androcentryczne, które  nie uwzględniają  wzajemnych relacji między płciami, nierównościami   społeczno – ekonomicznymi, stylem  życia,  codziennymi  obowiązkami.

CZYM JEST PRZESTRZEŃ RÓWNOPRAWNA?

INTERSEKCJONALNA

Nawet nierówności nie są równe. Nierówność dotyka każdego w inny sposób w zależności od statusu, koloru skóry, narodowości, płci, czy też religii.

Kimerle Crenshaw w 1989 roku ukuła termin FEMINIZM INTERSEKCJONALNY, aby opisać złożoność problemu nierówności. Intersekcjonalność to „pryzmat” pokazujący w jaki sposób różne formy nierówności współdziałają i wzajemnie się zaostrzają tworząc złożone formy dyskryminacji.

 

INKLUZYWNA

Włącza w powstawanie wszystkich użytkowników. Daje im możliwość wypowiedzenia się i podejmowania decyzji a tym samym uwzględnia ich potrzeby i przywraca balans społeczny.

ELASTYCZNA

Dostosowuje się do aktualnych potrzeb użytkownika.

LOKALNA

Gdzie wszystko czego potrzebujesz jest lokalnie.

NIE WYKLUCZA

„Ludziom wydaje się, że nic się nie dzieje, ale czuję te spojrzenia, czuję ograniczenie, które pojawia się w mojej głowie.

/„Chega de Fiu Fiu”-Think olga tłum. architektoniczki/

 

PODMIOTOWA

Stawia potrzeby użytkownika ponad infrastrukturę.

skale PRZESTRZEni RÓWNOPRAWNej

ulica równoprawna

 1. POWOLNA I WSPÓŁDZIELONA MOBILNOŚĆ, ŚCIEŻKA DLA MAŁYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH /HULAJNOGI/
 2. TRANSPORT PUBLICZNY
 3. CHODNIK/ STREFA DLA PIESZYCH/
 4. WOLNA PRZESTRZEŃ
 5. PRZESTRZEŃ SERWISOWA
 6. LOKALNE SKLEPY
 7. WIDOK NA ULICĘ
 8. PRZESTRZENIE DLA WSZYSTKICH, RÓWNOŚCIOWE POD WZGLĘDEM PŁCI, WIEKU, SPRAWNOŚCI
 9. WIELOPOKOLENIOWA PRZESTRZEŃ ZABAWY
 10. INTERWENCJE DOTYCZĄCE ZDROWIA PUBLICZNEGO
 11. POWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
 12. LAS KIESZONKOWY
 13. PROJEKTOWANIE BIOKLIMATYCZNE
 14. ZARZĄDZANIE OBIEGIEM WODY

BUDYNEK ROWNÓPRAWNY, PRODUKTYWNY, WIELOPOKOLENIOWY

DACH OGóLNO dOSTĘPNY WYKORZYSTANY DO:

  1. UPRAWY ŻYWNOŚCI
  2. PRZESTRZENI WSPÓLNYCH DLA SPOŁECZNOŚCI
  3. ZIELONY DACH
  4. PRODUKCJI ENERGII
  5. PRZESTRZENIE PRYWATNE / POWIĘKSZONE O DUŻĄ, PRYWATNĄ PRZESTRZENIĄ ZEWNĘTRZNĄ
  6. POWIĄZANIE PARTERU ZA POMOCĄ:
   WEJSCIE Z / PARKINGIEM DLA ROWERÓW I HULAJNÓG
  7. POWIĄZANIE PARTERU ZA POMOCĄ:
   WEJSCIE Z / ŁAWKĄ
  8. POWIĄZANIE PARTERU ZA POMOCĄ:
   WEJSCIE Z / ZADASZENIEM
  9. POWIĄZANIE PARTERU ZA POMOCĄ:
   WEJSCIE Z / STACJĄ ŁADOWANIA
  10. WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ OTWARTA DLA SPOŁECZNOŚCI ZAWIERAJĄCĄ / WSPÓLNĄ KUCHNIĘ, PRZESTRZEŃ COWORKING, PRZESTRZEŃ SPOTKAŃ, MIEJSCE ORGANIZACJI IMPREZ, PRALNIĘ
  11. MIESZKANIA NA PARTERZE / ŁATWO DOSTĘPNE DLA OSÓB STARSZYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WIDOCZNOŚĆ NA ULIC

DZIEDZINIEC ROWNÓPRAWNY

 1. CAŁY DZIEDZINIEC TO PÓŁPRYWATNA PRZESTRZEN  – OTWARTA NA SĄSIEDZTWO
 2. GŁADKIE KRAWĘDZIE
 3. PRZESTRZENIE DLA WSZYSTKICH /RÓWNOŚCIOWE POD WZGLĘDEM PŁCI, WIEKU, SPRAWNOŚCI
 4. PARKING DLA ROWERÓW I HULAJNÓG
 5. STRUKTURY ELASTYCZNE, MOBILNE
 6. WIDOK NA DZIEDZINIEC
 7. MIESZKANIA NA PARTERZE ŁATWO DOSTĘPNE DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
 8. AKTYWIZACJA LUDZI NIEZALEŻNIE OD ICH WIEKU
 9. NEUTRALNA PŁCIOWO PRZESTRZEŃ DO ZABAWY
 10. WSPÓLNE MIEJSCE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI NA ORGANIZACJĘ IMPREZ
 11. MIEJSKA UPRAWA WARZYW
 12. CENTRUM RECYKLINGU
 13. SKRZYNKI POCZTOWE
 14. NIEFORMALNE SCIEZKI

SZKOŁA ROWNÓPRAWNA

 1. OTWARCIE NA SĄSIEDZTWO I WOKÓŁ CAŁEJ SZKOŁY / BRAK PRZESTRZENI NIEWYKORZYSTANEJ/
 2. STREFY NEUTRALNE PŁCIOWO I WIEKOWO
 3. CIĄG RÓWNOPRZESTRZENNY JEST TO ŚCIEŻKA ŁĄCZĄCA WSZYSTKIE STREFY DZIEDZIŃCA KTÓRĄ MOŻNA WYKORZYSTAĆ W DOWOLNY SPOSÓB
 4. NIEREGULARNY KSZTAŁT BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ SPRAWIA ŻE: •BOISKO NIE DOMINUJE NAD CAŁĄ PRZESTRZENIĄ WOKÓŁ SZKOŁY •DZIECI NIE GRAJĄCE W PIŁKĘ MOGĄ BAWIĆ SIĘ NA JEGO KRAWĘDZI I JEDNOCZEŚNIE NIE SĄ WYKLUCZONE Z PRZESTRZENI
 5. KOSZE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ USTAWIONE WZDŁUŻ CIĄGU PIESZEGO ABY UMOŻLIWIĆ GRĘ WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB
 6. STREFA MIESZANA DO RÓŻNEGO WYKORZYSTANIA
 7. STREFA PASYWNA DO RELAKSU

PARK I PLAC ZABAW ROWNÓPRAWNY

 1. PARKING DLA ROWERÓW I HULAJNÓG
 2. PUBLICZNA TOALETA I WYPOŻYCZALNIA ZABAWEK
 3. CIĄG RÓWNOPRZESTRZENNY JEST TO ŚCIEŻKA ŁĄCZĄCA WSZYSTKIE STREFY PARKU KTÓRĄ MOŻNA WYKORZYSTAĆ W DOWOLNY SPOSÓB
 4. NIEREGULARNY KSZTAŁT BOISKA DO GIER
 5. STRUKTURY ELASTYCZNE, MOBILNE – PRZESTRZENIE DLA WSZYSTKICH /RÓWNOŚCIOWE POD WZGLĘDEM PŁCI, WIEKU, SPRAWNOŚCI
 6. NEUTRALNA PŁCIOWO PRZESTRZEŃ DO ZABAWY
 7. AKTYWIZACJA LUDZI NIEZALEŻNIE OD ICH WIEKU
 8. SCENA – WSPÓLNE MIEJSCE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
 9. MIEJSCA ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O NASTOLETNICH DZIEWCZYNKACH
 10. BILOGICZNIE CZYNNE PRZESTRZENIE

 

mieszkanie

budynek

ulica

dzielnica

miasto

Scroll to Top